Multikulturní klenot jihovýchodní Asie – Singapur

Po několika měsících jsme s těžkým srdcem opustili Indonésii a přesunuli se, dalo by se říct, do úplně jiné dimenze, do Singapuru. Najednou jsme se ocitli v hypermoderním velkoměstě mezi mrakodrapy a rušnými bulváry. Byl to poměrně kulturní šok po tak dlouhé době. Byli jsme zase ve společnosti, kde se musí dodržovat pravidla a život zase plyne rychleji a přístup lidí je neosobní. Strávili jsme zde několik dní, které jsme věnovali sympatickým pochůzkám po městě ...
[...]
/ Singapur