Přehled, jak jsme během roku po JV Asii skákali sem a zase tam:

 

 

Podrobná google mapa všech navštívených míst včetně prokliků na jednotlivé články: